Kontakt

Prosjektet ligg på Kolvikbakken like innanfor Ålesund sentrum.

Prosjektet ligg på Kolvikbakken like innanfor Ålesund sentrum. Eksisterande skule vart rive våren 2020 før bygging av ny skule tok til.

Byggherre: Ålesund Kommunale Eigedom
Entreprenør: Åsen & Øvrelid AS
Arkitekt: Slyngstad Aamlid Arkitekter

Den nye skulen er dimensjonert for tre ungdomstrinn med til saman 450 elevar. I tillegg skal det førast opp ein idrettshall med tilhøyrande garderobeanlegg. Idrettshallen skal byggast som ein full handballhall med mål 25x45m, i tillegg til styrkerom.