Kontakt

Skudd- og eksplosjonssikre systemer

Sikring av mennesker og eiendom mot skudd

Med skuddsikre systemer fra Schüco kan bygges skuddhemmende vinduer, dører og fasader som ikke skiller seg fra vanlige systemer i design. De skuddsikre profilene har ekstra tykke aluminiumsvegger i spesiallegering. Schüco skuddsikkerhet er testet og sertifisert etter de til en hver tid gjeldende standarder.

Utprøvd eksplosjonssikkerhet

Våre dører, vinduer og fasader kan utrustes med Schüco Protect sikkerhetsglass, som er klassifisert for motstand mot eksplosjonstrykk etter NS-EN 13123. De eksplosjonshemmende systemene fra Schüco gir best mulig beskyttelse mot sjokkbølger i forbindelse med en eksplosjon. De er testet og godkjent også i USA i henhold til US-GSA med utendørs eksplosjonsforsøk.

Les mer om Schücos sikkerhetsprodukter eller diskuter ditt prosjekt med våre rådgivere.

Opplev testet skudd- og eksplosjonssikkerhet